Zwroty i reklamacje

§ 6 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 
§ 7 Procedura reklamacji


1. Każda rzecz kupiona w sklepie Szopart może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym, tylko w przypadku wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony Usługodawcy. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, wady powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią uprzednio wysłanej wizualizacji projektu towarów tworzonych na indywidualne zamówienie, a otrzymanym towarem nie opisane w regulaminie.
2. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Usługodawca rozpatrzy wniosek o reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, na adres siedziby Usługodawcy.
3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji. Towar reklamacyjny zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (jeżeli było częścią zamówienia), z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie odbierania przesyłek zwrotnych za pobraniem.
8. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez Usługodawcę. Dotyczy to wyłącznie zwrotów dokonywanych na terenie Polski. Koszty wysyłki są zwracane do wysokości kwoty z Cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie przesłany bezpłatnie nowy, poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
9. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
10. Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby barwy nadruków na produkty były jak najbardziej zgodne z projektami. Usługodawca nie może jednak gwarantować pełnej zgodności związanej z kolorami, zatem kwestie sporne, dotyczące różnicy koloru lub gustów indywidualnych Klienta nie będą podstawą do uwzględnienia reklamacji.
11. Usługodawca nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania oraz niewłaściwie wybranego profilu kolorów na monitorze Klienta.
12. W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków wynika z parametrów ściśle związanych z przesłanymi plikami zdjęciowymi (takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów), reklamacje nie będą uwzględniane.
13. Za błędy w projektach po ich akceptacji odpowiada zamawiający.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl